ปัญหาที่เจอ : Could not get lock /var/cache/apt/archives/lock – open (11: Resource temporarily unavailable)
 
ผมละเซ็ง เคยไปหาแนวทางใน Google มา แล้วก็จำไม่ได้ หาแล้วหาอีก เลยบันทึก ไว้ใน Blog ซะเลย
 
วิธีแก้ไข ง่ายมาก 

WARNING!!!: โซลูชั่นนี้เหมาะกับ  Ubuntu version < 11.04, อย่าไปใช้กับ version ที่สูงกว่า เพะราอาจทำให้ Ubuntu ของท่านค้างได้นะครับ 

โดยปกติแล้ว เวลาลง Apps หรือ Update เกี่ยวกับ Apps มันจะ Lock ส่วนนี้อยู่แล้ว . อย่างไรก่อนจะ Run คำสั่งนี้ ต้องมันใจว่าไม่มี User อื่น ทำการ intall app อยู่้

fuser -cuk /var/lib/dpkg/lock; sudo rm -f /var/lib/dpkg/lock

หรือ 

sudo killall apt-get

โดยมันจะทำการ  kill any processes ที่ถูก lock ไว้ เท่านี้ก็เรียบร้อย

edit @ 13 May 2013 14:42:33 by eXPrerience

Comment

Comment:

Tweet