ลองไปค้นๆ ถาม google มาได้ผล ออกมาดังนี้ 
 
ความเร็วสูงสุงของ Download/Upload ในการใช้งานในบรรดา สาวก ไอๆ ทั้งหลาย เป็นดังนี้
โดยความเร็วขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ระดับความแรงของสัญญาณ 
  • iPhone 3G    : 3.6/384 kbps
  • iPhone 3GS  : 7.2/384 kbps
  • iPhone 4      : 7.2/5.76 Mbps
  • iPhone 4S    : 14.4/5.76 Mbps
  • iPhone 5      : 42/5.76 Mbps
  • iPad             : 7.2/5.76 Mbps
  • iPad 2          :14.4/5.76 Mbps
  • iPad (3rd Gen) :42/5.76 Mbps
  • iPad (4th Gen) :42/5.76 Mbps
  • iPad mini          :42/5.76 Mbps

edit @ 8 May 2013 17:03:04 by eXPrerience

Comment

Comment:

Tweet