เนื้อหาที่ต้องสอบก็มีทั้งหมด 10 Domain

จากที่ได้ยินมาแว่วๆก็ จะออกบทที่เป็น  Cryptography และก็ BCP มากหน่อย

Access Control
Application Security
Business Continuity and Disaster Recovery Planning
Cryptography
Information Security and Risk Management
Legal, Regulations, Compliance and Investigations
Operations Security
Physical (Environmental) Security
Security Architecture and Design
Telecommunications and Network Security

หนังสือ

ก็ตามตด้านล่างนี้ครับ

แนะนำหนังสือของ Shon Harris 4th edition โดยส่วนตัวก็ชอบเล่มนี้มากสุด

หรือจะอ่านเล่มอื่นก็เช่น

- Advanced CISSP Prep Guide: Exam Q&A +CD

- Official (ISC)2 Guide to the CISSP CBK
By: Tipton, Harold F.
Published by: Auerbach Publications
 
- Official (ISC)2 Guide to the CISSP EXAM
By: susan tlansche, john berti, chris harie
Published by: Auerbach Publications 

web site สำหรับหาคำอธิบายต่างเพิ่มเติม

http://www.wikipedia.org/

Trick ก่อนเข้าสอบ

ไปทำข้อสอบที่ http://www.cccure.org

ให้ได้อย่างน้อย 80%

สิ่งที่ต้องเตรียม

เอกสารในการสอบที่ต้อง print ออกมา
Dictionary แบบที่ไม่มีรูป ไทย-อังกฤษ, อังกฤษ-ไทย
น้ำ ขนม อาหาร เท่าที่จะอยู่ได้ 6 ชั่วโมง
วันก่อนสอบ ให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะว่า เราต้องอยู่ในห้องสอบ 6 ชั่วโมง

Comment

Comment:

Tweet