ปัญหา : หลายคนคงเคยเจอปัญหาแบบผม คือ ต้องการทำ LAB Linux แต่ ดันออกเน็ตไม่ได้เพราะติด Proxy
 
วิธีแก้ : ก็ทำให้มันออกเน็ตผ่าน Proxy ไง
 
1.  เข้าไปเพิ่ม Configure ใน /etc/profiles
 
sudo nano /etc/profile
เอา Configre ข้างล่างไปแปะ อย่าลืมแก้ IP, User, Pass นะครับ
http_proxy="http://domain\username:password@ipของProxy:8080/"
https_proxy=$http_proxyftp_proxy=$http_proxy
export http_proxy https_proxy ftp_proxy
 
2. ถ้าต้องการให้ yum ได้ด้วย ก็เข้าไปเพิ่ม yum.conf
 
sudo nano /etc/yum.conf
 
[main]
ต้องทำภายใต้ [main] ข้างบนจะมี Configure อื่นๆด้วย ก็ให้เอาไปต่อท้าย
proxy=http://your_proxy_ip:8080
proxy_username=yourusername
proxy_password=yourpassword
 
3. ทดสอบ
 
curl google.com
 
----จะได้ผลประมาณนี้----

 
yum list
 
ถ้าได้ผล ก็เป็นอันเสร็จครับ 
 
 
ปัญหาที่เจอ : Could not get lock /var/cache/apt/archives/lock – open (11: Resource temporarily unavailable)
 
ผมละเซ็ง เคยไปหาแนวทางใน Google มา แล้วก็จำไม่ได้ หาแล้วหาอีก เลยบันทึก ไว้ใน Blog ซะเลย
 
วิธีแก้ไข ง่ายมาก 

WARNING!!!: โซลูชั่นนี้เหมาะกับ  Ubuntu version < 11.04, อย่าไปใช้กับ version ที่สูงกว่า เพะราอาจทำให้ Ubuntu ของท่านค้างได้นะครับ 

โดยปกติแล้ว เวลาลง Apps หรือ Update เกี่ยวกับ Apps มันจะ Lock ส่วนนี้อยู่แล้ว . อย่างไรก่อนจะ Run คำสั่งนี้ ต้องมันใจว่าไม่มี User อื่น ทำการ intall app อยู่้

fuser -cuk /var/lib/dpkg/lock; sudo rm -f /var/lib/dpkg/lock

หรือ 

sudo killall apt-get

โดยมันจะทำการ  kill any processes ที่ถูก lock ไว้ เท่านี้ก็เรียบร้อย

edit @ 13 May 2013 14:42:33 by eXPrerience

ลองไปค้นๆ ถาม google มาได้ผล ออกมาดังนี้ 
 
ความเร็วสูงสุงของ Download/Upload ในการใช้งานในบรรดา สาวก ไอๆ ทั้งหลาย เป็นดังนี้
โดยความเร็วขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ระดับความแรงของสัญญาณ 
 • iPhone 3G    : 3.6/384 kbps
 • iPhone 3GS  : 7.2/384 kbps
 • iPhone 4      : 7.2/5.76 Mbps
 • iPhone 4S    : 14.4/5.76 Mbps
 • iPhone 5      : 42/5.76 Mbps
 • iPad             : 7.2/5.76 Mbps
 • iPad 2          :14.4/5.76 Mbps
 • iPad (3rd Gen) :42/5.76 Mbps
 • iPad (4th Gen) :42/5.76 Mbps
 • iPad mini          :42/5.76 Mbps

edit @ 8 May 2013 17:03:04 by eXPrerience

Encoding for Adaptive Streaming - an Overview

posted on 26 Apr 2012 17:27 by jodunk in IPTV

Encoding for Adaptive Streaming - an Overview

I've been researching how to encode video for adaptive bitrate streaming, specifically the encoding parameters for the different files streamed in the process. Here's what I found for Adobe's Dynamic Streaming, Apple's HTTP Live Streaming and Microsoft's Smooth Streaming.

Adobe's Dynamic Streaming

For Dynamic Streaming, I found an excellent article by Larry Bouthillier on the StreamingMedia web site. EntitledHow to do Dynamic Streaming with Flash Media Server, the article covers how to encode multiple files (with a link back to Adobe's recommended encoding settings), tests the streaming switching capabilities of three different Flash Players and provides the necessary code for dynamic streaming in each player. Regarding the encoding side, Larry conluded that:

Here are the parameters that Larry tested with, using a key frame interval of two seconds for all files:

adaptive 1.png

Here's what he found:

The three most crucial success factors turned out to be:  

 1. the keyframe interval of your encodings,
 2. the bufferlength configuration of your player, and
 3. the bitrate spacing and quantity of your media files.

I'll let you jump back over to his article for more detail on Larry's conclusions. 

HTTP Live Streaming

For Apple's HTTP Live Streaming,you can refer to Apple's own white paper on the subject.

What settings are recommended for a typical HTTP stream, with alternates, for use with the media segmenter from Apple?

Your encoder should produce MPEG-2 transport stream (.ts) files with the following characteristics for the Apple segmenter:

 • H.264 Baseline 3.0 video

 • Keyframes every 3 seconds

 • HE-AAC (version 1) stereo audio at 44.1 kHz

 • Four streams:

  • Cellular Fallback—Audio only or audio with still image, 64 Kbps

  • Low—96 Kbps video, 64 Kbps audio

  • Medium—256 Kbps video, 64 Kbps audio

  • High—800 Kbps video, 64 Kbps audio

I wrote an article on streaming to the iPhone for Digital Content Producer, and Turner Broadcasting was kind enough to share the encoding parameters that they used for the PGA Championship. Here they are:

adaptive 3.png

Microsoft's Smooth Streaming

For Smooth Streaming, the best reference I could find was Ben Waggoner's post here. Here are the parameters that Ben recommended encoding to:

adaptive 2.png

 

How to enable mod_rewrite in apache2.2 (debian/ubuntu)

posted on 02 Nov 2011 13:48 by jodunk

Here i am going to describe how to enable mod_rewrite in apache2.2 -specaily for debian.

In default installion of apache2.2 on debian never enable mod_rewrite default. So you may need to enable .

First install the apache2.2 with this command :
debian user please use “su” before start this process
ubuntu user please use “sudo su” before start this process

apt-get install apache2 (it will install apache 2.2)

on current debian system you can enable mod_rewrite with simple command

a2enmod rewrite

old style, you can skip this portion

now use locate to find if the mod_rewrite.so is availble on your server

updatedb
locate mod_rewrite.so

it will found in “/usr/lib/apache2/modules”

new apache follow some folders to enable and disable mods.
so now do this:

cd /etc/apache2/mods-enabled
touch rewrite.load
gedit rewrite.load (you may use any editor to edit this file)

now paste this following line

LoadModule rewrite_module /usr/lib/apache2/modules/mod_rewrite.so

end of old style

Then edit /etc/apache2/sites-available/default or /etc/apache2/sites-available/000-default (check which one available on your system)

Find the following

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all

and change it to

Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Order allow,deny
allow from all

and finally restart Apache

/etc/init.d/apache2 restart
or
service apache2 restart

OK, you done :D

don’t forget to comment, if it works or not.

ref: http://www.lavluda.com/2007/07/15/how-to-enable-mod_rewrite-in-apache22-debian/

edit @ 2 Nov 2011 13:49:47 by eXPrerience

Redsn0w 0.9.9b3 Jailbreaks iOS 5 GM

posted on 05 Oct 2011 13:18 by jodunk in iPhone
The just released iOS 5 GM has already been jailbroken by a new version of Redsn0w. All devices that run iOS 5 can use redsnow 0.9.9b3, including iPad, iPad 2, iPhone 4, iPhone 3GS, and iPod touch 3rd and 4th generations, the only catch is that it’s a tethered jailbreak.

For those who are unfamiliar, a tethered jailbreak requires that the device must be connected to a computer and booted with Redsn0w 0.9.9b3 if the device powers off. Failure to perform a tethered boot results in jailbreak apps and Safari to not launch. The sole exception to the tethered limitation is old bootrom iPhone 3GS.

Download Redsn0w 0.9.9b3

Download now (Mac)
Download now (Windows)

Remember, to install iOS 5 GM you will need access to iTunes 10.5 beta 7 or later.
 
Refer : OS X Daily
สำหรับ Server ไม่มี Gui

1 #sudo nano /etc/apt/sources.list  โดยเอา # ออก หรือ add เพิ่มถ้ายังไม่มี
deb http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu maverick partner

2 # apt-get update
   # apt-get install sun-java6-bin

ที่มา
http://forum.ubuntuclub.com/forum?topic=18606.0

แล้วรอกันพักใหญ่ ถ้าเน็ตช้า ยาวเลย....

edit @ 16 Feb 2011 00:17:29 by eXPrerience

Fully uninstall Darwin Streaming Server

posted on 10 Feb 2011 21:42 by jodunk in MAC
I recently installed the open source Darwin Streaming Server (DSS) onto my Mac Book. I wanted to un-install DSS. Then i try below step
 
sudo rm -Rf /Library/QuickTimeStreaming
sudo rm -f /usr/sbin/streamingadminserver.pl
sudo rm -f /usr/sbin/QuickTimeStreamingServer
sudo rm -f /usr/bin/PlaylistBroadcaster
sudo rm -f /usr/bin/MP3Broadcaster
sudo rm -f /usr/bin/qtpasswd
sudo rm -f /usr/bin/StreamingLoadTool
sudo rm -f /usr/bin/broadcasterctl
sudo rm -Rf /Library/Receipts/QuickTimeStreamingServer
 

Remove any QTSS-related lines from /etc/hostconfig (QTSSSERVER)

Then kill the running programs (QuickTimeStreamingServer,
streamingadminserver.pl, and any broadcasters) and Reboot reboot
 
Have Fun!
Tags: mac 0 Comments

ใช้ ssh ผ่าน Cisco Router

posted on 30 Nov 2009 18:04 by jodunk

หลายคนคงมีปัญหาการใช้งาน ssh ผ่าน router ว่ามันจะใช้ยังไง

 ผมเองก็เช่นกัน ทำไงดีล่ะทีนี้ เลยเข้าไป ถามมพี่ Goo ดูเลยว่าอย่าง...ไง

 ก็ได้ความตามนี้

   Issue this command to SSH from the IOS SSH client (Reed) to the IOS SSH server (Carter) in order to test this:

    *     SSH v1:

          ssh -l cisco -c 3des 10.13.1.99

    *     SSH v2:

          ssh -v 2 -c aes256-cbc -m hmac-sha1-160 -l cisco 10.31.1.99

 Cisco ก็เป็น Username ครับ

 ลองไปต่อยอดกันดู เวลาน้อย ไปก่อนครับ 

Ubuntu Networking Configuration โดยใช้ CLI

posted on 26 Oct 2009 11:52 by jodunk in Ubuntu

Configuring DHCP address for your network card

sudo vi /etc/network/interfaces

# The primary network interface – use DHCP to find our address
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Configuring Static IP address for your network card

sudo vi /etc/network/interfaces

# The primary network interface

auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.3.90
gateway 192.168.3.1
netmask 255.255.255.0
network 192.168.3.0
broadcast 192.168.3.255

Setting up Second IP address or Virtual IP address in Ubuntu

sudo vi /etc/network/interfaces

auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 192.168.1.60
netmask 255.255.255.0
network x.x.x.x
broadcast x.x.x.x
gateway x.x.x.x

 Setting up DNS

sudo vi /etc/resolv.conf

enter the following details

search test.com
nameserver 192.168.3.2

หลังจากเปลี่ยนแล้วก็ให้ทำการ Save ให้เสร็จ แล้วก็ Restart Network โดยใช้คำสั่งด้านล่างนี้เลย

sudo /etc/init.d/networking restart